in

Dünya Sanatı İçin Yeni Bir Yuva:Metropoliten Sanat Müzesi

Met diye de bilinen Metropoliten Sanat Merkezi Amerika’nın dünyaca ünlü sanat merkezidir.Dünyanın diğer yerlerinde bulunan aynı ölçüde prestijli müzelerle kıyaslandığında geçmişi kısa olsa da içindeki eserler bakımından kısa sürede o müzelerin seviyesini yakaladığı görülür.Giderek büyüyen New York’un bu gözbebeği,bugün 2 milyondan fazla sanat eserini barındırmaktadır.Bu eserler arasında çizimler,fotoğraflar,resimler,müzik aletleri,kıyafetler,silahlar ve kültürel eserlerden oluşan çok zengin bir çeşitliliğe sahip koleksiyonlar bulunmaktadır.Her yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçiye sanat deneyimini ve sanat tarihini sunmaktadır.

Met’in Tarihi

Amerika’da ulusal bir sanat galerisi açma fikri,1866’da Paris’teki bir grup Amerikalı tarafından ortaya atılmıştır.John Jay adında bir adam,ABD’ye döndükten sonra söz ettiğimiz grubun misyonuna sadık kaldı.Jay,çevresi geniş bir avukat olduğundan ulusal galeri fikrini hayata geçirmek için hemen yardımda bulunabilecek sivil toplum kuruluşlarının liderlerinin,işadamlarının ve işkadınlarının,sanatçıların ve hayırseverlerin listesini çıkardı.1872’de bu amaca ulaştı.Metropoliten Sanat Müzesi kapılarını halka açtı.681.Cadde’de bulunan Dodworth Binası’ndaki ilk mekanı,şehir sakinlerine ve uzak yerlerden gelen ziyaretçilere zenginliklerini (Avrupa resim sanatının 170’ten fazla örneğini) sergiledi.Bu sayı sonraki sekiz yılda hızla artarak yeni bir binaya taşınılmasını zorunlu kıldı.

Met,1880’de kısa süreliğine Douglas Mansion konağına taşındıktan sonra şimdiki yeri olan Beşinci Cadde ile Seksen İkinci Cadde’nin kesiştiği yerdeki binaya geçti.Bu bina Calvert Vaux ve Jacob Wrey Mould adlarındaki mimarlar tarafından tasarlanmıştı.1888’den itibaren binaya eklentiler yapılmaya başlandı ve son eklenti 1991’de bitirildi.

Yirminci yüzyıla gelindiğinde dünya,Met’i öncü bir kültürel kuruluş olarak tanıyordu.Pierre-Auguste Renoir ve Henri Matisse’in resimlerinin gelişi müzeyi yüksek bir mertebeye çıkardı.Bu başarılı gidişat,diğer pek çok şeyin yanı sıra ,Avrupa resimleri koleksiyonu alanında bir dünya lideri olarak Met’in konumunu perçinledi.

Metropoliten Sanat Müzesi,bugün New York’da 190.000 metrekarelik değerli bir arazi üzerinde yükselen dünyanın en büyük müzelerinden biridir.Ayrıca,bugün “Manastırlar” adında,ortaçağ sanatını sergileyen bir de müştemilatı vardır.

En Değerli Koleksiyonlar

Metropoliten Sanat Müzesi,her birinin kendi yöneticisi olan on yedi daimi koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır.Sergilenen sanat eserleri dünyayı kucaklamakta ve önemli kültürleri temsil etmektedir:

*Amerikan sanatı

*Avrupa sanatı

*Eski Mısır sanatı

*Afrika sanatı

*Asya sanatı

*Okyanus sanatı(Pasifik Adaları ve Avustralya yerlilerinin sanatı)

*Bizans sanatı

*İslam sanatı

Mısır Sanatı

Met’in ensaygın koleksiyonları arasında inanılmaz güzellikte Mısır sanatı da yer alır.Bu koleksiyon,halkın Mısır sanatına olan ilgisinin birden arttığı 1906 yılında oluşmaya başladı.Sonraki otuz beş yıl zarfında müzenin desteğiyle gerçekleştirilen arkeolojik kazılar,bugünkü koleksiyondaki eserlerin neredeyse yarısının gün yüzüne çıkarılmasını sağladı.Bugün antik Mısır sanat koleksiyonu,hemen hemen hepsi sergilenmekte olan 30.000’i aşkın obje içermektedir.Met’te sergilenen çok sayıda Mısır mumyasının on üçünün,vücudu bulunmaktadır.Bu vücutlardan on ikisi yetişkin,biri de çocuk vücududur.

Otuz ikiden fazla büyük galeri ve sekiz çalışma galerisi,Yontma Taş Çağı’ndan Roma dönemine kadar uzanan kronolojik düzende zengin bir Mısır sanatı koleksiyonuyla doludur.1965’te Mısır devletinin hediye olarak verdiği Dendur Tapınağı dünyanın her tarafından ziyaretçiyi kendine çeken,koleksiyonun belki de en dikkat  çekici eseridir.

Bu tapınak MÖ 15’te Roma imparatoru Augustus tarafından,tanrıça İsis ve Romalıların yardımına koşmuş ünlü Nübyeli savaşçının oğulları adına inşa ettirilmiştir.

Avrupa Sanatı

Met’te Johannes Vermeer’in değerli resimleriyle başlayan Avrupa resmi koleksiyonu,aynı ölçüde etkileyici bir koleksiyondur.Mevcut Vermeer resimlerinden beşi,günümüzde müzede ağırlanmaktadır.1870’te gerçekleştirilen,Avrupalı ressamların 170 adet resmini içeren ilk büyük alım o zamandan beri genişleyerek yaklaşık 2500 adet nefes kesici sanat eserine ulaşmış ve koleksiyonu birinci sınıf bir koleksiyon mertebesine çıkarmıştır.Neredeyse Avrupalı bütün ustaların eserleri bu kolelsiyonda yer bulmuştur:Gaugin,Giotto,Rembrandt,El Greco,Goya,Corot,Courbet,Degas,Cezanne,Manet,Monet ve van Gogh.

Sanatsal hareketlerin ve üslupların altı asırlık tarihi,Avrupa resmi bölümünde kayıt altına alınmıştır.Dikkat çeken şaheserleri sıralamak gerekirse:Vincent van Gogh’dan Selvilerle Mısır Tarlası(1889),Diego Velazquez’den Juan de Pareja (1650),Pieter Bruegel’den Hasatçılar,Vermeer’den Su Testili Genç Kadın (1662) ve Monet’den Rouen Katedrali:Giriş Kapısı (Güneş Işığı) (1864).

Müzeye bağlı diğer büyük koleksiyonlar arasında Amerikan sanatının yanı sıra Eski Yakındoğu sanatının,Yunan ve Roma sanatının,ortaçağ sanatının,modern ve çağdaş sanatın etkileyici örnekleri,silah ve zırhlar,kıyafetler,çizimler ve baskılar,müzik aletleri,fotoğraflar ve Robert Lehman Koleksiyonu (Lehman ailesinin ikametgahındaki dinlenme yerinde sergilenen müthiş özel koleksiyon) bulunmaktadır.Bir asırdan fazla bir süredir Met,milyonlarca insana bilgi ve ilham vermektedir;başlıca amacını aşarak sanatı Amerika’ya getirmenin çok ötesine geçmiştir.

Ne düşünüyorsun ?

5 puan
Artı oy Eksi oy

Bir cevap yazın

Kendini Aş !

İçimdeki Müzik