YazanOkur Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), www.yazanokur.com  (Bundan sonra kısaca “YazanOkur” olarak anılacaktır.) ile YazanOkur’a ait http://www.yazanokur.com’a (Bundan sonra kısaca “YazanOkur.com” olarak anılacaktır) üye olacak ya da YazanOkur.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1. YazanOkur, üyelerine e.günlük (blog), içerik paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.

2. Kullanıcı, yazanokur.com’a üye olarak veya yazanokur.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

3. Kullanıcı, yazanokur.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, YazanOkur tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4. Kullanıcı’nın yazanokur.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “YazanOkur Üyesi Olmak İçin Tıklayın”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Sosyal Medya hesabı ile giriş yaparak yazanokur.com’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, sosyal medyada içerik paylaşmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.

6. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

7. Kullanıcı, yazanokur.com’da kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.

8. Kullanıcı, YazanOkur’ dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda YazanOkur’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

9. yazanokur.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar YazanOkur’a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır.

10. yazanokur.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra YazanOkur tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

11. yazanokur.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, yazanokur.com’a üyeler tarafından girileceği gibi yazanokur.com editörleri tarafından da girilebilecektir.

12. yazanokur.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından yazanokur.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

13. YazanOkur, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden yazanokur.com ve YazanOkur hiçbir şekilde sorumlu değildir. YazanOkur, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, YazanOkur’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

14. YazanOkur, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

15. yazanokur.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, yazanokur.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, yazanokur.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

16. yazanokur.com’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

17. Kullanıcı, yazanokur.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

18. Kullanıcı, YazanOkur tarafından talep edilmeden ve/veya YazanOkur’dan yazılı onay almaksızın ve/veya YazanOkur ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın yazanokur.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. yazanokur.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen yazanokur.com ile iletişim kurunuz.

19. yazanokur.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

20. YazanOkur, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal YazanOkur ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

21. yazanokur.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için yazanokur.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, yazanokur.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması YazanOkur’un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

22. Kullanıcı, yazanokur.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını yazanokur.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı YazanOkur’un yazılı onayına tabidir.

23. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı yazanokur.com’un ve YazanOkur’un uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

24. YazanOkur, yazanokur.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı YazanOkur’un sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple YazanOkur’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

25. YazanOkur, YazanOkur.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

26. YazanOkur, YazanOkur.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veyaYazanOkur.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumdaYazanOkur’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

27. YazanOkur, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

28. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

29. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, YazanOkur’un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

30. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın YazanOkur.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile YazanOkur’un bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın YazanOkur.com’a bildirdiği  e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, e-posta adresini YazanOkur’a yazılı olarak bildirecektir.YazanOkur’un  e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın YazanOkur’a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve YazanOkur’un bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

31. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

32. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

33. Bu Sözleşme,YazanOkur.com’a yeni özellikler eklendikçe veyaYazanOkur.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nınYazanOkur.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.

Üyelik sözleşmesiyle veya yazanokur.com ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin

[email protected]