in ,

Sevme Sanatı Kitabı Üzerine Değerlendirme ve Alıntılar

Merhaba.  Önsözde Eric Fromm’ un da bahsettiği gibi bu kitap sevme konusunda hazır bilgi veren bir kitap değildir. Sevmek bir sanat mıdır şeklinde sorduğu soru ile ikinci bölümü sevgi kuramı olan bir bölüm ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Sevmek bir sanat mıdır kısmında sevginin düşünülmediğine ifa eder. Sevginin öğrenilecek bir şey olmadığını sananlar için ise maddeler sıralar sevmenin öğrenilmesi hususunda. Kinci bölüm sevgi kuramı bizim sevgi çeşitlerimizi bir kısmı ile sıralıyor.

Kardeş sevgisi, anne sevgisi, cinsel sevgi vb…

Üçüncü bölüm sevginin soysuzlaştığından olgun, yaratıcı bir kişiliğin sevebilmesinin mümkün olduğunu söyler.

Dördüncü bölüm sevginin uygulanma aşamasının yorumlanışıdır. Ee fazla ipucu kitabın tuzunu da biberini de alıp götürür fazla da yavan olmasın hani.

SEVME SANATI KİTABINDAN BİRKAÇ ALINTI:

Oysa kendisini tanımak ,evrenle arasındaki birliği duymak için sakin sakin oturan ve düşünen bir adam “edilgen ” sayılır ; çünkü o bir şey “yapmamaktadır.” Gerçekliktir bu yoğun düşünme durumu ,en üstün etkinliktir; yalnızca içsel özgürlük ve bağımsızlık durumunda gerçekleşebilecek bir ruh etkinliğidir bu.

– Sayfa 28 –

✓Ayrıntılı incelemeler , saplantı nevrozları gibi bazı nevroz çeşitlerinin daha çok Trek yönlü baba bağlılığı yüzünden doğduğunu ,isterim ,alkolklik,kendini kabul ettirememek,yaşama gerçekçi bir açıdan bakamamak ,ruhsal çöküntü gibi nevrozlarınsa anneye bağlı kalmaktan ileri geldiğini göstermiştir.

-Sayfa 49-

Kendini aşma gereksinmesi temel gereksinimlerden biridir: İnsanın kendisinin farkında olması, salt bir yaratık olmakla yetinmemesi, kendini dünyaya rastgele atılıvermiş bir zar olarak kabul edememesi gibi gerçeklerden doğar.

– Sayfa 53 –

Bundan başka ,birçok kimse için yalnızlıktan kurtulmak anlamına gelen başka etkenler de vardır. İnsanın kişisel yaşamından ,tasalarından söz etmesi ,kendisini çocuk gibi ya da çocukça göstermesi ,dış dünyayla yakından ilgilenmesi bütün bunlara yalnızlıktan kurtulma yolları olarak bakılır.

– Sayfa 56 –

Onun için Tanrı ,evrimin ilk dönemlerinden birinde insanoğlunun uğrunda can attığı değerlerin bütününü gösteren bir simgedir ; tinsel dünya ,sevgi ,hakikat ve haktanırlık evrenidir.

– Sayfa 71 –

Ne düşünüyorsun ?

9 puan
Artı oy Eksi oy

Bir cevap yazın

Şiir Deryası

İzlenimcilik veya Empresyonizm Nedir?