in

Sükutun Sesi

Ses olalım gizlenelim ürkütücülüğün masumiyetine

Ses olalım da sessizleşelim karanlık dünyanın aydınlığına

Ses olalım yayılalım kulaklara, çınlayalım gelmişimize, geçmişimize

Ses ki var eder bir insanı, ses ki yokluğuna sığınırsın insanların

Ses ki duadır kalbinde, ses ki küfürdür beyninde

Ses ki yaşamdır siyaha, ses ki zehirdir beyaza

Ses olalım, yaramıza tuz yerine ruh basalım

Ses olalım, derdine derman olalım gönlümüzün

Göstermesin bize vedanın gelişini bilhassa duyalım kaçışını

Ses olsun bütün dünya birbirine de duyalım ahımızı vahımızı

Ses olsun da sağır kalsın yine birtakım kimseler

Çınlatmasın kulağımızı ve kötü çağrışımlarla düşüncelerimizi

Seslenerek geriye sarsak istendik anıları

Dokunsak bazılarına

Hissetsek bazılarını

Sarılıp bazılarına

Uyusak rüyalarımızı

Ve hiç uyanmasak bazılarında

Sesler ninni olsa yüreğimize fısıldayan

Yağmur olsak yağsak da bazılarına

Görmesek yüzleri,  konuşsak sesleri

İşitebilsek sadece sesten öte sessizliğin sesini

Yetişebilsek sesimizin seline

Ve seslensek seslice,

Yürüsek sessizce, sesimizin ıssızlığında

Taşısak sesimizi bazılarına

Dilsiz ya da sağır olsa bazıları

Sessiz çığlık olsa kimi kulaklara

Dokunsa yalnızca ses tellerine insanın

Yaşam çizgisi vursa sessizliği

Sadece ses kalsa yüreklerde, ses götürse bizi, ses getirse geri.

Ne düşünüyorsun ?

0 puan
Artı oy Eksi oy

Bir cevap yazın

Kendimce

Yaramızda kalsın