in

Kübizm’i Popüler Yapan Sanatçılar Kimlerdi?

Kübizm, gerçeği temsil etmek için devrim niteliğinde yeni bir yaklaşım izleyen 20. yüzyılın başlarından kalma bir sanat hareketidir. Yaklaşık 1907 yılında sanatçılar Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından icat edilen parite, aynı resimde nesnelerin (genellikle nesneler veya figürler) farklı görüşlerini bir araya getirmektir. Sonuç odaklı, parçalı ve soyutlanmış görünen resimlerdir.

Kübizmin 20. yüzyılın en etkili stillerinden biri olduğu söyleniyor, 1908’de Paris’te sergilenen bazı resimlerin Paris’te sergilendiğini gören ve onları her şeyi azaltan olarak nitelendiren eleştirmen Louis Vauxcelles’in yaptığı bir yorumdan kaynaklanıyor gibi görünüyor. “geometrik ana hatlar, küpler”. Sanatçılar ve figürleri farklı alanlara veya düzlemlere bölerek, sanatçılar aynı anda ve aynı mekan içinde farklı bakış açıları göstermeyi ve dolayısıyla üç boyutlu formlarını önermeyi hedefliyor. Bunu yaparken, tuvalin iki boyutlu düzlüğünü de vurguladılar; bu, genellikle norm olan derinlik yanılsamasını yaratmak yerine sadece vurguladılar.

Bu, Avrupa’nın Rönesans’tan itibaren baskın olan lineer perspektif gibi aygıtları kullanarak gerçek alan yanılsamasını sabit bir bakış açısıyla yaratma geleneğiyle belirgin bir kırılmaydı. Hareket, sanatta görsel gerçekliğin tedavisi için yeni olanaklar açtı ve yapılandırmacılık ve neo-plastisizm dahil olmak üzere birçok soyut stilin başlangıç noktasıydı.

Burada, Kübist tarzı ilham alan ve hareketin ana şampiyonu olan sanatçılara bir göz gezdiriyoruz.

Paul Cézanne

Paul Cézanne’in , 19. yüzyılın sonundaki Empresyonizm ile 20. yüzyılın başındaki yeni sanatsal hareketi Kübizm arasında bir köprü kurduğu söyleniyor. Cézanne, resimlerinde, nesneleri ve manzaraları düz renk düzlemlerine damıtmanın yanı sıra, nesneleri biraz farklı bakış açılarından yakalıyor gibi görünüyor. Cézanne, esasen renk düzlemleriyle hacim yaratmaya çalışsa da, gelecek Kübistler, Kübizmin erken gelişmesinde merkezi olan eserinde doğayı geometrik şekillerle temsil etme eğiliminde oldular.Sanatçının çalışmaları Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger , Albert Gleizes ve Juan Gris gibi Kübist sanatçılara aynı konuyla ilgili daha karmaşık çoklu görüşler denemek ve geleneksel perspektif kurallarını çiğnemek için ilham verdi.

Pablo Picasso

Cézanne’den ilham almasının yanı sıra, İspanyol sanatçı Pablo Picasso’da, oldukça stilize edilmiş ve doğal olmayan ancak yine de canlı bir insan imajı sunan Afrika kabile maskelerinden etkilendi. Deneklerinin yüz özelliklerini görünüşte yeniden düzenlemesiyle ünlü olan Picasso bir keresinde: “Baş, istediğiniz gibi dağıtılabilen bir göz, burun, ağız meselesidir” dedi.

Picasso’nun çalışması, yaşamı boyunca birçok dönemden geçti ve Kübist eserleri iki biçimde şekillendi. Bunlardan ilki, Picasso’nun Georges Braque ile geliştirdiği bir resim stili olan Analitik Kübizm dönemiydi (1909–1912) ve onları monokrom kahverengimsi ve nötr renkler kullanırken görüyoruz. Her iki sanatçı nesneleri ayırdılar ve onları şekilleri açısından analiz ettiler. İkincisi, Kübizm türünün bir başka gelişimi olan Sentetik Kübizm’di (1912-1919), kâğıt parçaları (çoğunlukla duvar kağıdı ya da gazete sayfalarının bölümleri) kesip, güzel sanatlarda ilk kolajını kullandı.

Georges Braque

Georges Braque , Kübizm’in gelişiminde kilit bir figürdü, aslında sanatçının 1908 ve 1912 arasındaki çalışmaları, meslektaşı Picasso’nun çalışmaları ile o kadar yakından ilişkiliydi ki, uzun yıllar boyunca kendi Kübist çalışmaları ayırt edilemezdi. Ne yazık ki, Braque’in sessiz doğası nedeniyle, Picasso’nun şöhreti altında kendi çalışmalarını kısmen gizliyordu.

Braque, ışığın ve bakış açısının etkilerini ve ressamların bu etkileri temsil etmek için kullandıkları teknik araçları, sanatsal düzenlemelerin en standartını sorgulayan görünüşte yoğun bir çalışma yaptı. Örneğin köy sahnelerinde Braque, mimari bir yapıyı sık sık bir küpün yaklaştığı bir geometrik forma indirgemiş, görüntüyü hem düz hem de üç boyutlu görünecek şekilde parçalamaya yaramıştır. 1908’de bir Fransız eleştirmen, çalışmalarını “her şeyi, yerleri ve figürleri ve evleri, geometrik şemalara, küplere indirgemek” olarak nitelendirdi.

Juan Gris

Madrid’de doğdu, 1906’da Juan Gris Paris’e taşındı ve Henri Matiste, Georges Braque,Fernand Leger ve Pablo Picasso ile arkadaş oldu. Tanındığı hiciv karikatürlerinden yola çıkarak, 1910’da Gris kişisel bir Kübist üslup geliştirdi ve matematiğin resimdeki önemini düşündü.

Başlangıçta Gris Analitik Kübizm tarzında resimler yaptı ancak 1913’ten sonra Sentetik Kübizm’e kaydı ve yoğun bir şekilde kolaj kullanıyordu. Her ikisi de monokrom paletleri tercih eden Picasso ve Braque’in aksine, Gris, Matisse’in esinlendiği kontrast kombinasyonlarda parlak uyumlu renklerle resimlerini yaptı.

 

Fernand Léger

1911’de Fernand Leger organize bir gösteride Kübizmi ilk kez halka açıklamaktan sorumlu bir avuç sanatçıdan biriydi. Léger’in Kübizm tarzı ona özeldi ve eleştirmenleri “Tubism” tarafından çağrıldı ve silindirik formları vurgulamak istediğini belirtti.

1914 yılına kadar, Léger’in resimleri giderek daha soyut hale geldi. Boru biçimli, konik ve küp biçimli formları yeşil, siyah ve beyaz ile takviye edilmiş kaba ana renkler halinde yapılır. Savaştan sonra, sanatçının eserleri tarzı daha mekanik hale geldi ve bu eserin unsurları 1950’lerde resim durdurana kadar mevcut kaldı.

Piet Mondrian

1912’de Piet Mondrian , Kübizm’i keşfetmek için Paris’e taşındı ve çalışmaları hızla hareketin niteliklerini aldı. Başlangıçta yaptığı resimler, Analitik Kübizm stilini, özellikle de bejleri, grileri ve okçuları, ayrıca düz çizgiler ve yayları kullanmasıyla kendisini durdurdu.

Picasso ve Braque durgun yaşamların portrelerini yaratırken, Mondrian doğaya çekildi ve bunu bir açı, ızgaralar ağı aracılığıyla yorumladı. Uzayın ve alaylı yaklaşımın bu kullanımı, sonunda Mondrian’ı soyut sanata doğru yola koydu ve “gerçekliğin yüzeylerinin arkasında yatan mistik bir kozmik uyum anlayışını ifade etmeyi” amaçladı. Hollanda’ya geri döndüğümde Mondrian, sanatçının neo-plastisizm olarak bilinen bir renk patlamasıyla bilinen yatay ve dikey eksen estetiğinin gelişimini gören resim stilini damıtmaya çalıştı.

Ne düşünüyorsun ?

3 puan
Artı oy Eksi oy

Bir Yorum

Yorum yaz

Bir cevap yazın

Az Bilinen Edebiyat Uyarlaması Filmler

Ah İstanbul..